CAD ND Basis – Tvary půdorysů

 Standardní tvary půdorysů

Volný tvar půdorysu

Tvar rohu

Detaily

Výstupy

zpět