CAD moduly

CAD systémy (Computer Aided Design) jsou programové nástroje určené pro použití v úvodních etapách výrobního procesu, ve vývoji, konstrukci a technologické přípravě výroby. Oblast CAD je jen jednou součástí nasazení výpočetní techniky v průmyslu.

Zkratka CAD  – Počítačová podpora konstruování zahrnuje všechny programové nástroje určené pro proces konstruování. Znamená to, že slouží k návrhu a optimalizaci konstrukčního řešení.

CAD systémy Compass Software pro konstrukci schodišť jsou k dispozici v několika verzích

a to od verze CAD10 Light, silného nástroje za příznivou cenu pro začátek, až po verzi CAD 10 Plus.

Zde si může každý vybrat to, co mu nejvíce vyhovuje a při přechodu na vyšší verzi doplatí jenom rozdíl v ceně verzí.

Naše programy jsou k dispozici jak v standardních verzích tak i ve verzi DEALER. Jednotlivé verze je možné rozšířit o další CAD opce. Jejich popis je uvedený v menu na levé straně naší webové stránky. Firma Compass Software, jako jedna z mála společností ve světě, nabízí důkladně propracované možnosti pro konstruování betonových, páteřových,  harmonikových, mlynářských a jiných speciálních typů schodišť.

Základní rozdělení verzí programu pro konstrukci a výrobu schodišť Compass Software

Nabízíme tyto základní verze: CAD10 LightCAD 10 BasisCAD 10 ND a CAD 10 Plus.  Každá vyšší verze je rozšířením předcházející verze o další funkce a možnosti konstruování.

V programu Compass si může každý zákazník kdykoli dokoupit vyšší verzi programu, kdy doplatí jenom rozdíl v ceně jednotlivých verzí.  Zde je ovšem zapotřebí vzít v úvahu aktuálnost verze programu, kterou má zákazník k dispozici, tedy datum jejího vydání. Firma Compass Software neustále vyvíjí a zdokonaluje svůj softwarový produkt. Proto i dokoupení vyšší verze je podmíněno aktuálním stavem stávající verze programu.

Pro bližší informace ohledně aktuálnosti Vaší programové verze nás neváhejte kontaktovat.

Programová verze typu DEALER

Programy verze DEALER mají ty samé funkce, jako standardní verze. Rozdíl je v tom, že neobsahují prvky výstupů pro výrobu. To znamená, že v těchto verzích není možný tisk šablon v měřítku 1:1 a ani jiných detailů souvisejících s konstrukcí a výrobou schodiště (např. kombinace stupnic a tisk příslušných formulářů).

Rovněž zde není možný export DXF formátu.
Programy ve verzi DEALER slouží především pro výpočet konkrétní konstrukce schodiště pro zákazníka …