Požadavky na hardware

Tyto požadavky na hardware jsou v platnosti od 15. 06. 2022

Pro správnou funkci schodišťových programů od firmy CS musí být splněny určité zásadní, níže uvedené požadavky, na hardwarové vybavení.

Vzhledem k neustále probíhajícím změnám, které probíhají ve vývoji výpočetní techniky, může i přesto dojít k rušivému omezení některých funkcí. Pokud by z těchto důvodů bylo pro obnovení funkčnosti softwaru nutné ze strany firmy CS provést změny v programu, může dojít ke zpoždění termínu dodávky. Změny, záruky a vrácení platby jsou však v případě těchto prodlení vyloučeny.

Objednatel je plně odpovědný za splnění požadavků na počítačový systém, uvedených pod bodem 2.x.

2. Předpoklady

2.1 Hardware

Požadavky na hardware musí být bezpodmínečně splněny u každého operačního systému.

minimální

doporučený

IBM-kompatibilný PC s Procesorem:

Intel i3, AMD PhenomII X4

Intel i7, AMD Ryzen 7

Operační paměť (RAM):

2 GB

4 GB nebo více

 • Jednotka pevného disku s minimálně 2 GB volného místa v paměti jako i ca  2 MB volného místa v paměti na každou předpokládanou konstrukci.
 • CD-ROM jednotka, nebo jiné instalační médium (Memory-stick, síť)
 • Grafická karta s minimálním rozlišením 1024 x 768
 • Musí být nainstalována myš s příslušným ovladačem. Doporučujeme myš se středovým scrollovacím kolečkem.
 • Používání schodišťových programů je podmíněno připojením licenčního klíče, proto musí být počítač vybaven USB rozhraním. Licenční klíč, který je na konci označený identifikátorem „B“ (Např. USB11021404B) musí být připojen k rozhraní USB 2.0. Licenční klíč se symbolem „C“ (Např. USB13111897C) může být připojen k rozhraní USB 3.0 nebo USB 2.0.  Při objednávce nového software je program dodávaný s licenčním klíčem s označením „C“.
 • Pokud na Vašem PC není k dispozici žádné rozhraní USB 2.0 a doposud jste používali licenční klíč s označením „B“, je zapotřebí tento klíč vyměnit a zakoupit si licenční klíč s označením „C“. Za účelem výměny hardwarového klíče nás můžete kontaktovat prostřednictvím E-mailu na: profil@stonline.sk, nebo telefonicky na +421 (0)905 650 112

 • Samozřejmě i používané výstupní zařízení (tiskárna, plotr) musí mít k dispozici příslušné rozhraní.*  u PC pro CNC zařízení se mohou vyskytnout i jiné zvláštní požadavky. Vzhledem k individuálním podmínkám Vám na požádání poskytneme všechny nezbytné informace .

2.2 Software

 • Pokud jste doposud používali licenčný klíč s označením „B“ a chcete pracovat v aktuální verzi operačního systému Windows, je zapotřebí vyměnit tento klíč a zakoupit si licenční klíč s označením „C“ (např. USB13111884C).
 • Tento klíč používá jiný ovladač a je aktuální verzí operačního systému Windows akceptován.
 • Za účelem výměny hardwarového klíče nás prosím kontaktujte prostřednictvím E-mailu na: profil@stonlie.sk nebo telefonicky na +421 905 650 112.
 • Pokud je objednaný nový softwarový program, pak je již dodán s licenčním klíčem, označeným identifikátorem „C“.

Operační systémy vhodné pro licenci pro jedno pracovní místo

 • Windows 10, aktuální vydání Pro/Enterprise
 • Windows 11, aktuální vydání Pro/Enterprise

Operační systémy pro licenci v síti

 • Windows server 2019, 2022
 • Windows 10 aktuální vydání Pro/Enterprise
 • Windows 11, aktuální vydání Pro/Enterprise

Další požadavky na síťovou verzi programu

 • Přenosová rychlost v síti musí být nejméně 100 MBit/s
 • Síť musí být založena na TCP/IP Protokolu
 • Všechny počítače musí být v dosahu pomocí příkazu – „ping“
 • Na všech počítačích musí být nainstalován a zapnutý DCOM
 • Pro uskutečnění instalace jsou zapotřebí základní znalosti o instalaci sítě. To je důležité především pro správné nastavení konfigurace systému

Pokud je aktivován DCOM, lze pomocí tohto nástroje vyhledat „dcomcnfg.exe“. DCOM je standardně nainstalován. Použitím cesty „Start/Provedení/Otevřít dcomcnfg.exe“ se dostanete ke konfiguraci – DCOM.

2.3 Další nezbytné zařízení (dle programového vybavení)

 • Pro tisk šablon v měřítku 1 : 1 potřebujete plotr. Rádi Vám pošleme seznam vhodných zařízení. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. 
 • V případě použití jiných typů plotrů, nebo tiskáren s nekonečným pásem papíru v kombinaci s novým hardwarem a/ nebo novým softwarem / novým operačním systémem by mohlo dojít k různým problémům.
 • Pro výstupy ve formátech A4/ A3 je zapotřebí instalace Windows ovladačů.

V případě dalších otázek jsme Vám k dispozici prostřednictvím e-mailu na profil@stonline.sk, nebo telefonicky na tel. čísle: +421 (0)905 650 112.